SẢM PHẨM GIA CÔNG TIỆN CNC CHỦ LỰC

Gia công CNC bằng máy chuyên dụng.

Hoàn thiện sản phẩm một lần gia công duy nhất

Gia công với độ chính xác cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Khả năng gia công chi tiết tiện lợi

ETCH 01

ETCH 02

ETCH 03