MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG

Chính sách môi trường
Ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục
Phân loại tài nguyên và tái chế hiệu quả
Tuân thủ pháp luật và các quy định và quản lý hiệu quả
Sản phẩm xanh, mang sự hài lòng cho khách hàng

Cam kết môi trường
1. Xây dựng hệ thống quản lý môi trường nhằm giảm thiểu khả năng tác động đến môi trường
2. Cải thiện toàn diện công tác ngăn ngừa ô nhiễm và thực hiện phân loại và tái chế tài nguyên
3. Đẩy mạnh và thực hiện giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức về môi trường trong các nhà máy
4. Đánh giá và cải tiến liên tục việc tuân thủ pháp luật và các quy định

Các biện pháp bảo vệ môi trường làm việc và an toàn cá nhân của nhân viên và việc thực hiện chúng
1. Quan trắc môi trường lao động
Việc lập kế hoạch, lấy mẫu, đo lường và phân tích được áp dụng để nắm bắt hiện trạng môi trường lao động và đánh giá mức độ tiếp xúc với lao động. Để bảo vệ người lao động khỏi làm việc
Để loại bỏ mối nguy hiểm của các chất có hại tại nơi làm việc, cung cấp cho người lao động một môi trường làm việc lành mạnh và thoải mái, tiến hành giám sát môi trường làm việc hai lần một năm và dần dần loại bỏ
Mô hình tiếp xúc của các thành viên.
2. Xử lý giáo dục và đào tạo
Cung cấp giáo dục và đào tạo cho người lao động mới và nhân viên hiện tại để dạy họ kiến ​​thức về an toàn và làm việc nhằm ngăn ngừa các điều kiện không an toàn và tăng cường quản lý an toàn và sức khỏe
, thực hiện kiểm tra an toàn, đánh giá trách nhiệm an toàn ở mọi cấp độ, trau dồi các khái niệm đúng đắn về an toàn và sức khỏe của nhân viên, đồng thời kích thích sự nhiệt tình của nhân viên trong việc bảo vệ an toàn.
Để ngăn ngừa xảy ra tai nạn nghề nghiệp.
3. Quản lý máy móc, thiết bị, dụng cụ
Để phát hiện các điều kiện không an toàn, vệ sinh của máy móc, thiết bị, môi trường và hoạt động, ngăn ngừa xảy ra thảm họa nghề nghiệp theo “Các biện pháp quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp”
“” quy định, xử lý việc quản lý kiểm tra an toàn, vệ sinh tự động.
4. Khám, quản lý và nâng cao sức khỏe
Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, người lao động giám sát được khám sức khỏe, kiểm tra thể chất theo quy định nhằm tăng cường công tác chăm sóc y tế.

Mục tiêu quản lý định lượng hàng năm trong tương lai về bảo tồn năng lượng, giảm lượng carbon, giảm khí nhà kính, giảm sử dụng nước hoặc các chính sách quản lý chất thải khác
1. Mục tiêu quản lý định lượng về bảo tồn năng lượng, giảm lượng carbon và quản lý nước
1. Tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon
Mục tiêu quản lý định lượng trong tương lai của công ty về bảo tồn năng lượng và giảm lượng carbon: cường độ carbon sẽ giảm 7% vào năm 2030 so với năm 2022.
2. Quản lý nước
Để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, ổn định nguồn nước đã trở thành vấn đề mà tất cả các quốc gia phải đối mặt. Để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình và ứng phó với vấn đề thiếu nước toàn cầu, công ty
Chủ đề là lấy năm 2022 làm năm cơ sở để giảm 5% cường độ sử dụng nước tổng thể (tổng lượng nước tiêu thụ) trước năm 2030, nhằm thực hiện các hành động cụ thể để hợp tác với cộng đồng toàn cầu.
Các công ty cùng nhau đối mặt với thách thức của biến đổi khí hậu.
2. Biện pháp đạt mục tiêu
1. Tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon
Để dần dần cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm lãng phí tài nguyên năng lượng không cần thiết, trong quản lý hàng ngày, chúng tôi sẽ tăng cường giáo dục và thúc đẩy bảo tồn năng lượng nội bộ.
Đào tạo mang tính giáo dục, chẳng hạn như duy trì nhiệt độ điều hòa vừa phải và tắt đèn trong giờ nghỉ trưa.
Thực hiện các kế hoạch tiết kiệm năng lượng từ ba khía cạnh chính là hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng điện và tiêu thụ điện khác, đồng thời thường xuyên kiểm tra và thay thế các thiết bị tiêu thụ năng lượng.
2. Quản lý nước
Hệ thống nước tinh khiết Nước cô đặc RO và nước thải điện cực EDI được tái chế và tái sử dụng.