Thiết bị

THIẾT BỊ MÁY MÓC CỦA CHÚNG TÔI

Máy gia công cnc

 Máy gia công tiện CNC 

Sản xuất các sản phẩm tiện 

Dây chuyển sản xuất 6 máy từ cấp phôi đến gia công

Hoàn thiện sản phẩm tự động tử cấp phôi cho đến ra sản phẩm với duy nhất chỉ một lần gia công

Máy gia công cắt dây

 Máy gia công cắt dây

 

Dây chuyỀn sản xuất thực khắc

DÂY CHUYỀN MÁY THỰC KHẮC  TỰ ĐỘNG HÓA 1 CÔNG ĐOẠN

Dây chuyển sản xuất PHỦ TẠO FIM CẢN QUANG

MÁY PHỦ SÁNG

DÂY CHUYỀN TẠO FIM KHÔ

DÂY CHUYỀN LỌA BỎ LỚP PHỦ BẢO VỆ ĐỒNG,NHÔM,INOX…

THiết bị đo lường

MÁY ĐO TỰ ĐỘNG

MÁY ĐO BÁN TỰ ĐỘNG

 

MÁY ĐO 3D

Dây chuyển ĐÁNH BÓNG,RỬA,MẠ KIM LOẠI

DÂY CHUYỀN MÁY TẨY RỬA,ĐÁNH BÓNG,XI MẠ KIM LOẠI

Dây chuyển XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

DÂY CHUYỀN XỬ LÝ KHÍ THẢI