LIÊN HỆ

Liên hệ chúng tôi

Vị trí

 KHU CÔNG NGHIỆP LƯƠNG SƠN, KM36,QL6, XÃ HÒA SƠN, HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH/KC Sơn Lương, KM36, QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

Phone

84-869 188 812
84-8398 907 886

VNETCHHOME.COM

Fanpage facebook